Університет "КРОК"

Партнери конкурсів

Університет "КРОК" Повна назва компанії: Університет економіки та права «КРОК»
Адреса: вул. Табірна, 30-32, Київ, 03113
Веб-сайт: http://www.krok.edu.ua/
Телефон: (+38 044) 455-57-57 (т./ф.) (+38 044) 455-57-07
Email: krok@krok.edu.ua


Університет «КРОК» є одним із перших приватних ВНЗ України (заснований у 1992 році) та має вищий за національною класифікацією IV рівень акредитації.

У 2016-2017 навчальному році «КРОК» святкуватиме 25 років успішної діяльності. Сьогодні Університет є частиною великої освітньої корпорації, де забезпечується якісна робота з надання освітніх послуг та розвитку студентів як професіоналів у обраних галузях і як цікавих особистостей.

Місія Університету

Створення гнучкої інноваційної освітньої системи для підготовки професіоналів, особистісного розвитку, наукових досліджень та консалтингу, адекватної вимогам інформаційного суспільства, потребам міжнародного і національного ринків праці, інтегрованої в світовий освітній простір та орієнтованої на демократичні цінності.

Основні факти про Університет

 • Система управління якістю діяльності Університету відповідає вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 та міжнародного стандарту ISO 9001:2008.
 • За даними незалежних рейтингів Університет упродовж останніх років стабільно входить до п'ятірки кращих приватних ВНЗ України.
 • В Університеті навчається близько 3,5 тисяч студентів, у тому числі іноземці.
 • Для здобуття ступеня бакалавр, магістр, доктор філософії та рівнів молодшого спеціаліста або спеціаліста в Університеті пропонується підготовка фахівців у галузях права, економіки, міжнародних відносин, менеджменту, комп’ютерних наук, психології, нерухомості, туризму, готельного обслуговування, геодезії, безпеки. Є постійно діючі аспірантура та докторантура.
 • «КРОК» – найбільш студентський ВНЗ Києва за версією Студентської ради м. Києва (результати рейтингу 2009 р.).
 • Університет упродовж більш ніж 20 років системно займається розвитком партнерської мережі шкіл за програмою «Партнерство заради успіху». Участь у програмі беруть найкращі середні загальноосвітні заклади м. Києва та Київської області.
 • Структурний підрозділ Університету Коледж економіки, права та інформаційних технологій (КЕПІТ) у 2010 р. став асоційованим навчальним закладом мережі ЮНЕСКО.
 • Із 2012 року Університет «КРОК» входить до складу членів Глобального договору Організації Об’єднаних Націй.
 • Із 2014 року Університет «КРОК» приєднався до членів Європейської бізнес-асоціації.
 • Із 2016 року Університет «КРОК» – член Торгово-промислової палати України.
 • Університет «КРОК» включений до університетів – партнерів проекту «Темпус» «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging)
 • У 2017 році підписано нову Угоду про співробітництво між Університетом «КРОК» та австрійським Університетом прикладних наук Ай-Ем-Сі (IMC)

Місце в рейтингах

Визнання діяльності Університету «КРОК» у сфері надання освітніх послуг є надзвичайно цінним відгуком, який допомагає розвиватися та вдосконалюватися.

 • За Національним бізнес-рейтингом «КРОК» є переможцем в номінації «Лідер галузі» за КВЕД 80.30 «Вища освіта».
 • За 2015-2016 н.р. нагороджений дипломами за творчу працю з підвищення якості національної освіти, за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір та за активну профорієнтаційну роботу серед молоді
 • У 2015 році Університет виборов Гран-прі лідера міжнародної діяльності за високі показники у рейтинговому виставковому конкурсі «Міжнародна діяльність»
 • У 2015 році «КРОК» став лауреатом конкурсу І ступеня у номінації «Самоврядування – основа демократичного виховання громадянина України»
 • У 2016 році Університет «КРОК» нагороджено золотою медаллю у номінації «Інновації закладів освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час
 • Згідно з даними рейтингу «ТОП-200 Україна» 2 роки поспіль (2015 та 2016 рр.) Університет «КРОК» посідає перше місце серед приватних ВНЗ України.
 • Згідно з даними Консолідованого рейтингу ВНЗ України у 2016 році Університет «КРОК» визнано кращим недержавним вишем країни та включено до 15 кращих вишів Києва.
 • У 2016 році в рейтингу інтернет-сайтів ВНЗ Webometrics інтернет-ресурс Університету «КРОК» посів 59 місце серед 291 ВНЗ України.
 • У жовтні 2016 року Університет «КРОК» визнано лауреатом І ступеня в номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки та культури» за результатами конкурсу учасників Восьмого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті»
 • У 2017 році Університет «КРОК» визнано лідером вищої освіти на Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти»
 • У травні 2017 року Університет «КРОК» визнано кращим приватним ВНЗ України згідно з рейтингом «ТОП-200 Україна»
 • У 2017 році Колектив Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, Подяками Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації з нагоди 25-тої річниці від дня заснування Університету «КРОК»
 • У травні 2018 року Університет «КРОК» визнано кращим приватним закладом освіти України згідно з рейтингом «ТОП-200 Україна»

Наука

Основними напрямами наукових досліджень Університету є проблеми економіки, права, економічної безпеки, міжнародних економічних відносин, правового регулювання економічних відносин, кримінально-правового захисту економіки, організаційної, економічної та юридичної психології, психологічного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств.

 • Тематика науково-дослідної роботи, над якою працює науково-педагогічний склад Університету, – «Проблеми розвитку інформаційного суспільства: економічні, управлінські, правові, міжнародні, гуманітарні та технологічні аспекти».
 • В Університеті діють:
  • Спеціалізована вчена рада Д 26.130.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук та освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціалізаціями: економічна безпека держави; економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.
  • Спеціалізована вчена рада К 26.130.02 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціалізацією: організаційна психологія; економічна психологія.
  • Спеціалізована вчена рада К 26.130.03 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі права за спеціалізацією: теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  • Спеціалізована вчена рада К 26.130.04 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузях соціальних та поведінкових наук або управління та адміністрування за спеціалізацією: економіка та управління національним господарством
 • Діє аспірантура з економічних, юридичних, психологічних та політичних спеціальностей. Із 2013 року рішенням Міністерства освіти і науки України в Університеті «КРОК» діє докторантура за спеціалізаціями: «Економічна безпека держави» та «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності».
 • Фахові видання «Вчені записки Університету «КРОК» та «Правничий вісник Університету «КРОК» із 2013 року включені до міжнародної наукометричної бази РІНЦ.

Міжнародні зв'язки та проекти

Університет підтримує партнерські стосунки з університетами Нідерландів, Австрії, Німеччини, Італії, Польщі, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Грузії, Білорусі, Азербайджану. Співпрацює з іноземними партнерами в рамках проектів урядів Нідерландів, Польщі, США та Європейського Союзу.

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування є важливим елементом розвитку суспільства, що сприяє вихованню молодих управлінців та організаторів, які мають можливість здобувати професійний досвід, навчаючись в університеті. Студентська рада Університету «КРОК» впливає на зміну умов життя в гуртожитку, допомагає у творчій і науковій діяльності, бере участь у вирішенні питань міжнародного обміну, у роботі вчених рад, висловлює думку студентів, до якої прислухається адміністрація.

Студентське самоврядування – це студенти, які активно беруть участь у житті Університету, враховуючи думку інших студентів, допомагаючи у вирішенні їхніх проблем, удосконалюючи навчальний процес, підвищуючи якість навчання, розробляючи цікаві плани подій на рік та звітуючи про свою діяльність, а також активно реалізовують проекти для студентів Університету, зокрема «КРОК збирає друзів», «Обережно – особистість!», «Містер та Міс КРОК» тощо. Студентська рада надає консультації щодо повернення 15% оплати за навчання. Крім того, при Студраді діє благодійне товариство «СЕРЦЕ В ДОЛОНЬКАХ».

Серед досягнень за останні роки слід відзначити участь у всеукраїнських та міжнародних проектах, перемогу в номінації «Найбільш студентський ВНЗ Києва» (за версією Студентської ради м. Києва). Студенти Університету вже чотири рази обиралися на посаду студентського мера міста Києва. У 2015 році «КРОК» став лауреатом конкурсу І ступеня у номінації «Самоврядування – основа демократичного виховання громадянина України»

Структура

Матеріальна база

Університет розташовується на умовах довготривалої оренди в окремій будівлі за адресою: м. Київ, вул. Лагерна, 30–32 (поруч зі станцією метро «Берестейська»), де створено сучасну навчальну та сервісну інфраструктуру:
Back to the section