Правила роботи на веб-сайті

Правила роботи на Офіційному сайті Міжнародної студентської ІТ-олімпіади «IT-Universe»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила (далі - Правила) встановлюють порядок використання офіційного Студентської олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe»,  розташованого в Інтернеті за адресою https://it-universe.org/.

1.2. У Правилах використовуються наступні терміни:

 • IT-UniverseСтудентська олімпіада в сфері інформаційних технологій «IT-Universe».
 • Офіційний веб-сайт - веб-сайт IT-Universe.
 • Оргкомітет - організаційний комітет IT-Universe.
 • Адміністратор - адміністратор Офіційного веб-сайту, представник Оргкомітету.
 • Користувач - відвідувач Офіційного веб-сайту, який використовує інформаційні матеріали, розміщені на Офіційному веб-сайті, а також інші функціональні можливості Офіційного веб-сайту.
 • Перевірка - процес з'ясування коректності даних, вказаних Користувачем при реєстрації на Офіційному веб-сайті.
 • Особистий кабінет - сервіс, що дозволяє Користувачам, які пройшли процедуру реєстрації на Офіційному веб-сайті, отримувати більш точну інформацію про свою участь в IT-Universe.
 • Відповідальний - Користувач, представник навчального закладу вищого чи середнього професійної освіти, або їх філії, керівництво якого прийняло рішення про участь в IT-Universe.
 • Студент - студент вищого або середньо-спеціального навчального закладу, будь-якої форми навчання, який бажає взяти участь в IT-Universe.
 • Заявки - форми, яку необхідно заповнити Відповідальним та Студентам для доступу до участі в IT-Universe.
 • Реєстраційні дані - дані, які надає Студент, або Відповідальний у Заявках.
 • Конкурсант - Студент, Заявка якого була підтверджена Відповідальним від навчального закладу, вказаного Студентом при реєстрації.
 • Інформація з обмеженим доступом - інформація, яка в силу конфіденційності чи інших умов не може бути загальнодоступною. Вона включає в себе інформацію, зазначену в Особистих кабінетах користувачів, систему тестування і відправки робіт. Доступ до такої інформації отримують Користувачі, які пройшли реєстрацію і перевірку.
 • Загальнодоступна інформація - інформація, доступ до якої здійснюється безперешкодно усіма користувачами.

1.3. Адміністрація Офіційного веб-сайту залишає за собою право на зміну цих правил в односторонньому порядку, повідомивши про це користувачів.

2. ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ

2.1. На сайті можуть зареєструватися наступні Користувачі:

 • Відповідальні
 • Студенти
 • Користувачі (представники ІТ-компаній, члени оргкоміта, ІТ-керівники, ІТ-фахівці, школярі, інші)

2.2. Встановлюючи галочку «З правилами ознайомлений і згоден», Користувач підтверджує той факт, що уважно прочитав ці Правила і повністю з ними згоден.

2.3. Встановлюючи галочку «Згоден на отримання інформаційної розсилки», Користувач підтверджує, що згоден на отримання по електронній пошті розсилки від Адміністратора Офіційного веб-сайту.

2.4. Встановлюючи галочку «Згоден з наданням персональних даних» Користувач підтверджує, що він дає згоду на обробку співробітниками Оргкомітету його персональних даних і підтверджує, що даючи таку згоду, він діє своєю волею і в своєму інтересі. Згода надається на здійснення наступних дій щодо Персональних даних: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, блокування, знищення, передачу третім особам, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства .

2.5. Для реєстрації Користувачеві необхідно підтвердити право володіння зазначеним електронною адресою відповідно до інструкцій, отриманих на вказаний при реєстрації електронну адресу.

2.6. Після реєстрації Користувачеві відкривається доступ до інформації з обмеженим доступом.

2.7. Перевірка Відповідального триває до трьох робочих днів. В цей час Адміністратор може зв'язатися з Відповідальним за контактними даними, вказаними при реєстрації, для уточнення даних, зазначених в реєстраційній формі.

2.8. Перевірка Заявки Студента проводиться Відповідальним навчального закладу, зазначеного Студентом при реєстрації. У разі, якщо Відповідальний не проводить перевірку Студента більше тижня, Студент має право звернутися до Оргкомітету з проханням проведення перевірки.

2.9. Обов'язкова перевірка Заявок всіх Студентів, які не пройшли перевірку Відповідальними, проводиться Адміністратором.

2.10. Після перевірки Заявки Студента він отримує статус Конкурсанта, а функціонал його Особистого кабінету розширюється до максимально можливого.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАТОРА ТА КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Адміністратор зобов'язаний:

 • надати Користувачеві можливість зареєструватися на Офіційному веб-сайті та користуватися Особистим кабінетом за умови дотримання Користувачем Правил;
 • зберігати і обробляти персональні дані, представлені Користувачем при реєстрації, в Заявках і в процесі користування Офіційним веб-сайтом, з дотриманням вимог законодавства України;
 • забезпечити безперебійне цілодобове функціонування Офіційного веб-сайту, за винятком форс-мажорних обставин.

3.2. Адміністратор має право:

 • в будь-який час і без попереднього повідомлення на свій розсуд видалити, блокувати або примусово змінити облікову інформацію Користувача в разі наявності сумнівів щодо правомірності користування Офіційним веб-сайтом.

3.3. Всі Учасники зобов'язані:

 • дотримуватись правил;
 • не видавати себе за того, ким вони насправді не є;
 • не реєструватися на Офіційному веб-сайті, використовуючи чужий e-mail адресу, на який у нього немає права використання подібно до того;
 • не вказувати в якості контактних (робочих, особистих мобільних) і не розміщувати на Офіційному веб-сайті номери телефонів, на які у нього немає права використання;
 • не надавати свою облікову інформацію (логін і пароль) третім особам, а також не використовувати чужу облікову інформацію (логін і пароль) для доступу на Офіційний веб-сайт;
 • не розміщувати і не завантажувати на Офіційний веб-сайт інформацію, що порушує законодавство України і міжнародне право;
 • за допомогою Офіційного веб-сайту не поширювати інформацію, що є протизаконною, рекламою, яка загрожує, образливою, наклепницькою, свідомо помилкової, грубої, непристойної;
 • не шкодити іншим користувачам, не порушувати їх законні права та інтереси;
 • не порушувати або намагатися порушувати інформаційну безпеку Офіційного веб-сайту (порушення тягнуть за собою цивільну та кримінальну відповідальність);
 • не використовувати функціональні можливості Офіційного веб-сайту в протиправних цілях, що порушують права третіх осіб.

3.4. Відповідальний має право:

 • здійснювати повторну перевірку будь-якого Студента свого навчального закладу на будь-якому моменті IT-Universe та змінити рішення відносного його доступу до участі;
 • отримувати статистичну інформацію про участь студентів свого навчального закладу в IT-Universe;
 • переглядати Реєстраційні дані, роботи і результати тестування Студентів свого навчального закладу.

3.5. Крім загальних зобов'язань для всіх користувачів, Конкурсант зобов'язаний:

 • проходити тестування під час проведення заочного етапу самостійно, без допомоги третіх осіб, використання інтернету і допоміжної літератури (якщо інше не передбачено правилами конкурсу).

3.6. Конкурсант має право:

 • не більше ніж один раз пройти тест з будь-якого конкурсу, що включає Online-тестування, а також пройти необмежену кількість тренувальних-тестів по таким конкурсам;
 • відправити не більше двох робіт з будь-якого конкурсу, що включає відправку робіт;
 • звернутися до Оргкомітету з проханням надати йому можливість повторного проходження тестування в разі, якщо форс-мажорні обставини завадили йому пройти тестування, і він може надати докази настання цих обставин.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТОРА І КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Адміністратор несе відповідальність за своєчасність і якість надання Користувачеві функціональних можливостей Офіційного веб-сайту відповідно до вимог законодавства України і цих Правил;

4.2. Користувач несе відповідальність за коректність вказаних ним персональних даних, за збереження і нерозголошення логіна і пароля, а також за дії, вчинені на Офіційному веб-сайті з використанням логіна і пароля.

4.3. Користувач і Адміністратор не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, прийнятих на себе при приєднанні до Правил, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок форс-мажорних обставин.

4.4. Користувач або Адміністратор, в разі неможливості виконання своїх зобов'язань внаслідок форс-мажорних обставин, повинен вжити всіх можливих заходів для сповіщення іншої сторони про виникнення таких обставин.

4.5. Виконання зобов'язань поновлюється негайно після припинення дії форс-мажорних обставин.