Співробітництво ОНАЗ ім. О.С. Попова з National Instruments AWR


Співробітництво ОНАЗ ім. О.С. Попова з National Instruments AWR 07.11.2019

Співробітництво ОНАЗ ім. О.С. Попова з National Instruments AWR

Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова отримана ліцензія програмного забезпечення – NI AWR Design Environment(National Instruments). Дана програма представляє собою повноцінну платформу для розробки та моделювання пристроїв радіочастотного та НВЧ діапазону, дозволяє проводити схемотехнічне моделювання, симуляцію та 2D/3D електромагнітну верифікацію активних та пасивних схем, антенних пристроїв та систем.

Ліцензія була отримана завдяки активній роботі співробітників кафедри технічної електродинаміки та систем радіозв’язку (ТЕД та СРЗ) та головного дистрибьютора National Instruments в Україні «Softprom by ERC». Програмне забезпечення використовується у навчальному процесі для спеціальних дисциплін, що викладаються на кафедрі ТЕД та СРЗ: «Системи мобільного зв’язку», «Антени та пристрої мікрохвильового тракту» та «Технології та проектування мереж мобільного зв’язку сучасних стандартів». Також обчислювальне середовище NI AWR може бути використано при наукових дослідженнях співробітників академії та буде корисним при виконанні кваліфікаційних робіт та наукових досліджень студентів та аспірантів.

29 жовтня 2019 року відбулась презентація основних особливостей та  можливостей NI AWR Design Environment для студентів напряму 172 – Телекомунікації та радіотехніка. Дана презентація пройшла у два етапи. Перший – зав. каф. ТЕД та СРЗ доц. Рожновський М.В. та н.с. Сідень С.В. розповіли студентам про можливості даного комплексу. Другий – студенти випробували на практиці функціональні можливості представлених програмних пакетів.  За результатами практичної частини, студенти відмітили ряд переваг NI AWR Design Environment, до яких відноситься простота інтерфейсу, велика кількість бібліотек та можливість 2D/3D візуалізації результатів моделювання НВЧ пристроїв та електромагнітних ефектів та явищ.
Дане програмне забезпечення дозволить майбутнім інженерам освоїти сучасні професійні інструменти для моделювання пристроїв та систем радіочастотного і НВЧ діапазону, і в подальшому застосовувати отримані знання при розробці бездротових засобів зв’язку, для проектування високотехнологічних пристроїв в приладобудуванні, електроніці, медицині та побутовій техніці. У подальшому планується проведення низки вебінарів і науково-практичних конференцій для студентів і викладачів, організація зустрічей з представниками провідних вітчизняних компаній, які вже успішно використовують продукти NI AWR в своїх розробках.Photo_2.png


Photo_3.png


Photo_4.png

Джерело


Повернення до списку