IT-Universe-2024: старт етапу online-тестування за конкурсами, які проходять за підтримки Спілки Автоматизаторів Бізнесу


IT-Universe-2024: старт етапу online-тестування за конкурсами, які проходять за підтримки Спілки Автоматизаторів Бізнесу 16.04.2024

IT-Universe-2024: старт етапу online-тестування за конкурсами, які проходять за підтримки Спілки Автоматизаторів Бізнесу

15 квітня Стартував перший етап (online-тестування) за конкурсами, які проходять за підтримки Спілки Автоматизаторів Бізнесу:
 • Конкурс «Використання автоматизованих систем обліку» - конкурс для бухгалтерів. Конкурсант має продемонструвати:
  • Знання бухгалтерського та податкового обліку.
  • Вміння користуватись програмним продуктом для ведення обліку.
  • Вміння виконувати типові операції, як-то: введення початкових залишків, введення поточних операцій обліку, відображення операцій обліку у бухгалтерському та податковому обліку, віднесення та розподіл витрат, відображення операцій випуску готової продукції, нарахування заробітної плати тощо.
  • Проведення заключних операцій за період: нарахування амортизації, розрахунок собівартості продукції, відображення фінансового результату за місяць.
  • «Системний підхід» - завдання виконується на порожній інформаційній базі. При реалізації завдання передбачається використання тих нормативно-довідкових матеріалів, які вже внесені в інформаційну базу і відповідають завданням обліку. Якщо які-небудь вихідні дані в завданні не визначені, то їх можна не вводити, але якщо їх введення є необхідним з точки зору роботи програми, тоді допускається введення будь-яких довільних значень (наприклад, номери розрахункових рахунків, реквізити договорів, рахунків-фактур, найменування організацій тощо).
 • Конкурс «Програмування в автоматизованих системах обліку» - конкурс для майбутніх ІТ-фахівців (програмістів, консультантів), які вміють виконувати роботи з супроводу та впровадження прикладних рішень для автоматизації бізнес-процесів підприємств. Конкурсант має продемонструвати:
  • Знання рішень для автоматизації бізнес-процесів підприємств (їх функціональності, налаштувань).
  • Вміння користуватись засобами програмування для доопрацювання конфігурацій (додавати об’єкти, документи, засоби їх обробки, відображати рухи в регістрах, розробляти звіти тощо).
  • Розуміння бізнес-процесів підприємств.
  • «Системний підхід» - важливо проаналізувати постановку задачі, зрозуміти для яких задач бізнесу буде використовуватись доопрацювання і коректно реалізувати його у існуючу конфігурацію. В результаті виконання завдання повинна бути отримана конфігурація, яка дозволяє автоматизувати роботу робітників підприємства відповідно до потреб бізнес-процесів.
 • Конкурс «Управління підприємством в ERP-системі» - конкурс для майбутніх ІТ-фахівців (програмістів, консультантів), які вміють виконувати роботи з супроводу та впровадження прикладних рішень для автоматизації бізнес-процесів підприємств. Конкурсант має продемонструвати
  • Знання рішень для автоматизації бізнес-процесів підприємств (їх функціональності, налаштувань).
  • Вміння користуватись засобами програмування для доопрацювання конфігурацій (додавати об’єкти, документи, засоби їх обробки, відображати рухи в регістрах, розробляти звіти тощо).
  • Розуміння бізнес-процесів підприємств.
  • «Системний підхід» - важливо проаналізувати постановку задачі, зрозуміти для яких задач бізнесу буде використовуватись доопрацювання і коректно реалізувати його у існуючу конфігурацію. В результаті виконання завдання повинна бути отримана конфігурація, яка дозволяє автоматизувати роботу робітників підприємства відповідно до потреб бізнес-процесів.
Повернення до списку