Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВНЗ-співорганізатори

Національний університет біоресурсів і природокористування України Повна назва компанії: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Керівник: Ніколаєнко Станіслав Миколайович
Адреса: Україна, 03041, Київ-041, вул. Героїв Оборони, 15
Веб-сайт: http://nubip.edu.ua/
Телефон: (+38044) 527-82-42
Email: rectorat@nubip.edu.ua


Місія Університету:

створювати, систематизувати, зберігати і поширювати сучасні наукові знання для покращення якості життя людей; готувати фахівців європейського і світового рівня інтелектуального та особистісного розвитку.
      Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

     Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні. У 3-х навчально-наукових інститутах та 13-ти факультетах базового закладу університету (м. Київ) і в 10-ти відокремлених підрозділах НУБіП України – регіональних вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації навчається понад 26 тис. студентів та більше 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів.

     Навчальний процес і наукові дослідження в Університеті забезпечують понад 2600 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі біля 300 професорів і докторів наук, понад 1000 доцентів і кандидатів наук.

До складу Університету входять такі структурні підрозділи:

 • навчально-наукові інститути;
 • факультети;
 • кафедри;
 • науково-дослідні інститути, в тому числі:

• Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології;
• Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК;
• Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса);

 • навчальні, навчально-наукові, науково-дослідні, проблемні науково-дослідні, проблемні наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії;
 • вищі навчальні заклади I-III рівня акредитації:

• Бережанський агротехнічний інститут (Тернопільська обл.)
• Ніжинський агротехнічний інститут (Чернігівська обл.)
• Ірпінський економічний коледж (Київська обл.)
• Немішаївський агротехнічний коледж (Київська обл.)
• Боярський коледж екології і природних ресурсів (Київська обл.)
• Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого (Тернопільська обл.)
• Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової (Чернігівська обл.)
• Мукачівський аграрний коледж (Закарпатська обл.)
• Бережанський агротехнічний коледж (Тернопільська обл.)
• Ніжинський агротехнічний коледж (Чернігівська обл.)
• Рівненський коледж (Рівненська область)

 • міжкафедральні навчальні лабораторії на базі: 
 • Бережанського агротехнічного інституту і Бережанського агротехнічного коледжу (Тернопільська обл.);
 • Лубенського лісотехнічного коледжу (Полтавська обл.);
 • Малинського лісотехнічного коледжу (Житомирська обл.);
 • Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу (Київська обл.);
 • Мукачівського аграрного коледжу (Закарпатська обл.);
 • Бобровицького коледжу економіки та менеджменту ім. О. Майнової (Чернігівська обл.)
 • Рівненського коледжу (Рівненська обл.);
 • Ірпінського економічного коледжу (Київська обл.);
 • Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого (Тернопільська обл.);

 • навчально-дослідні господарства та дослідні станції:

• Агрономічна дослідна станція (Київська обл.);
• Боярська лісова дослідна станція (Київська обл.);
• Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В.Музиченка (Київська обл.);
• Навчально-дослідне господарство «Ворзель» (Київська обл.);

 • інші структурні підрозділи, у тому числі:

• Український навчально-науково-інноваційний центр новітньої сільськогосподарської техніки і технологій;
• Ботанічний сад;
• Навчально-наукове виробниче мисливське господарство;
• спортивно-оздоровчий табір «Академічний» (Одеська область).

До структури Університету також входять підрозділи, що знаходяться на території АР Крим:

 • Південний філіал НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет»;
 • Прибрежненський аграрний коледж;
 • Кримський агропромисловий коледж;
 • Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну;
 • Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства;
 • Навчально-дослідна станція гірського садівництва, виноградарства, садово-паркового і лісового господарства.


Back to the section